الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه میعادپور
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : پایان ابتدایی
تلفن همراه : 09174674901
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - سرتک اولیا.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

دو باب اتاق که توسط کمیته امداد فراهم شده است.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1365/09/20
نام همسر : پیربخش
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1389/10/08
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : ستایش ناروئی
تاریخ تولد : 1386/04/16
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 4690484831
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سایا ناروئی
تاریخ تولد : 1390/04/15
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 4690586500
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پیش دبستانی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : ستاره ناروئی
تاریخ تولد : 1382/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : محصل
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 220 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : برای دو نفر 50 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

مستمری کمیته امداد در حال حاضر قطع شده است. درآمد خانواده از طریق مبلغ دریافتی یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

خانه داری.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

بزرگترین نگرانی خانواده فوت پدر و نبود سرپرست می باشد.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

بزگترین دغدغه مادر خانواده آینده فرزندان است.

موارد ناهنجار : سایر موارد
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

با بررسی انجام شده، پس از فوت سرپرست خانواده، مادر سرپرستی کودکان را برعهده دارد. درآمد خانواده از طریق یارانه بوده و مستمری کمیته امداد در حال حاضر قطع شده است. از نظر امکانات رفاهی زیر خط فقر بوده، یخچال منزل به مدت 3 ماه است که خراب بوده و قابل تعمیر نمی باشد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر