الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه کرمی حوت
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09136236788
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : -
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن مهر 43 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/04/06
نام همسر : حشمت
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1392/09/03
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : حنانه کرمی حوت
تاریخ تولد : 1388/04/10
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980141279
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : عفت کرمی حوت
تاریخ تولد : 1382/05/25
نسبت : فرزند
تحصیلات : هفتم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : رضا کرمی حوت
تاریخ تولد : 1380/10/17
نسبت : فرزند
تحصیلات : دهم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : فرزانه کرمی حوت
تاریخ تولد : 1375/07/30
نسبت : فرزند
تحصیلات : -
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : 40 - 30 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

تنها درآمد خانواده مبلغ 100 هزار تومان یارانه و مبلغ 40 - 30 هزار تومان از طرح اکرام می باشد. وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

-

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, سابقة حوادث و سوانح خطرناک
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

-

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

-

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

با توجه به تعداد افراد تحت تکفل و نداشتن درآمد خاصی غیر از یارانه و مستمری کمیته امداد نیازمند حمایت فوری می باشند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر