الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فاطمه گوهری توریگی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09136658528
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بخش چه دادخدا - روستای زیارت پیرکرکان.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 40 متری دارای دو باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه : 60 هزار تومان
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :

یکی از فرزندان این خانواده قبلا تحت حمایت مؤسه بوده و ماهیانه مبلغ 60 هزار تومان دریافت می کند.

تاریخ تولد : 1361/06/02
نام همسر : محمد پورکرمیان
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1395/05/22
علت و توضیحات فوت همسر : نامعلوم

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : نجمه پورکرمیان
تاریخ تولد : 1391/04/03
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980189611
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرحسین پورکرمیان
تاریخ تولد : 1394/03/26
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980251252
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 100 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 340هزارتومان می باشد. مبلغ 60 هزار تومان از مؤسسه، مبلغ 100 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 180 هزار تومان از یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :

فاقد عکس.

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مهمترین دغدغه مادر تأمین مایحتاج اولیه زندگی است.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

طی بازرسی انجام شده این خانواده در فقر بسر می برند و هیچ نوع منبع درآمدی ندارند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر