الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : فریده رئیسی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09140488762
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - تاریکماه - جنب دهیاری.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 100 متری. خانه قدیمی بلوکی که دیوارها ی آن از بیرون از پایه داشت خراب می شد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1349/01/01
نام همسر : داداله
شغل همسر : بیکار
تاریخ فوت همسر : 1388/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرمحمد رئیسی
تاریخ تولد : 1385/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980096605
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : امیرحسین رئیسی
تاریخ تولد : 1382/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : راهنمایی
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : فریبا رئیسی
تاریخ تولد : 1378/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : سوم دبیرستان
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد      میزان دریافتی : 60 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 210 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

خانم خانه دار و فرزندانش دانش آموز هستند. کل درامد ماهیانه مبلغ 270 هزار تومان است که از یارانه و کیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

کودکان پوشاک و لوازم التحریر مدرسه ندارند.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر