الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : لیلا پورآفتاب
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09140620519
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای تاریکماه - جنب پست بانک - منزل حیدر پورآفتاب.
نوع مسکن : پدری
توضیحات مسکن :

مسکن نداشته در منزل پدری همراه مادر زندگی می کنند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1374/01/01
نام همسر : صادق
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1393/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : همراهی اشرار که منجر به فوت در درگیری شده است

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سامیار یاری
تاریخ تولد : 1392/01/03
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980204610
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : خیر
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

پس از فوت همسر مادر ازدواج کرده و همسر دوم ایشان فرد زحمتکشی بوده و در صحرا کار می کنند. درآمد خانواده یارانه و مستمری کمیته امداد می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی, طبیعت
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

سرپرست یتیم (مادر کودک) بیماری اعصاب دارد.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

بیماری اعصاب مادر کودک.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر