الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : لیلا چکلین
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : پایان ابتدایی
تلفن همراه : 09030466169
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - شمزان جهاد
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری دارای 2 باب اتاق.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1357/10/14
نام همسر : رضا
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1391/11/12
علت و توضیحات فوت همسر : ایست قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمد جواد هیجوان
تاریخ تولد : 1387/06/04
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980122916
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 50 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه مبلغ یارانه و مبلغ 50 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

سرپرست خانواده در اثر تصادف فوت شده و بعلت فرار راننده خاطی هیچ گونه دیه ای دریافت نکردند.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر