الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : ماهی توپالنیا
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09135419965
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای سورگ آباد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1358/01/01
نام همسر : رضا
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1395/07/22
علت و توضیحات فوت همسر : تومور مغزی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : رامین جعفری
تاریخ تولد : 1384/06/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 698005771
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمد جعفری
تاریخ تولد : 1388/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980165231
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : آرمین جعفری
تاریخ تولد : 1386/01/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980111450
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درحال حاضر از هیچ نهادی کمکی دریافت نمی کنند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

فوت سرپرست خانواده.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی, بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

یکی از فرزندان به نام رامین بیماری کم خونی دارد. مادر هنوز با مرگ همسر کنار نیامده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

در بررسی به عمل آمده پدر خانواده بر اثر تومور مغزی پس از چند سال بیماری فوت شده اند. مادر اظهار داشت که تمام سرمایه زندگی رو هزینه درمان شوهرش کرده اند. مادر از لحاظ روحی ناراحت بوده و با مرگ همسر کنار نیامده است. بیشترین دغدغه ایشان فوت همسر و تنها ماندن ایشان با سه فرزند ، نگرانی از آینده بچه ها و بزرگ کردنشان می باشد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر