الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : ماهی پاک باز سندانی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : -
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09906901541
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - آهوان پایگاه.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 32 متر زیر بنا.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1349/07/01
نام همسر : عباس
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1390/02/25
علت و توضیحات فوت همسر : فشار خون

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا رئیسی
تاریخ تولد : 1386/11/19
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980118080
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : زینب رئیسی
تاریخ تولد : //
نسبت : -
تحصیلات : -
شغل : -


نام و نام خانوادگی : اسحاق رئیسی
تاریخ تولد : //
نسبت : -
تحصیلات : -
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه خانواده از طریق کمیته امداد و یارانه می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر