الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : محبوبه چکاک
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09130488235
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای شمزان جهاد - روبروی مدرسه پسرانه.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 36 متر. فاقد سرویس بهداشتی.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1369/01/01
نام همسر : محمد
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1384/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف - دیه نگرفته اند.

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهدی زبردست
تاریخ تولد : 1383/07/08
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 5360384840
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : هفتم
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد چندانی غیر از پول یارانه و کمیته امداد ندارند و همسر دوم سرپرست کودک کاگر ساده بوده که بنا به شرایط وجود کار، گاهی بیکار و گاهی مشغول بکار می باشد

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی, طبیعت
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

کودک یتیم به نام مهدی تالاسمی ماژور(کم خونی شدید) داشته و لازم است در ماه 2 -1 مرتبه خون دریافت کند.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

کودک یتیم به نام مهدی تالاسمی ماژور(کم خونی شدید) داشته و لازم است در ماه 2 -1 مرتبه خون دریافت کند، هزینه درمان و رفت و آمد زیاد بوده، گاهی نیز ممکن است در بیمارستان کرمان بستری شود.

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

کودک یتیم به نام مهدی تالاسمی ماژور(کم خونی شدید) دارد.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر