الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مریم دردخوار
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09017349942
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - سرتک
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

2 باب اتاق 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1359/07/01
نام همسر : محمد امرون
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1392/01/28
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی و عروقی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمد امین اهرون
تاریخ تولد : 1382/07/18
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980048066
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : فردین امرون
تاریخ تولد : 1387/12/21
نسبت : برادر
تحصیلات : اول ابتدایی
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : افشین امرون
تاریخ تولد : 1381/03/26
نسبت : برادر
تحصیلات : هشتم راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهانه مبلغ 80 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 180 هزارتومان یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر