الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مریم سابکی چاهشاهی
نسبت با ایتام : عمه
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09900795816
تلفن ثابت : 03443390642
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای بم بری - سرخ قلعه.
نوع مسکن : سایر
توضیحات مسکن :

یتیم در حال حاضر با عمه خود زندگی می کند و مسکنی ندارد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 2024/04/14
نام همسر : خدامراد(پدر یتیم)
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1390/11/07
علت و توضیحات فوت همسر : ایست قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : نرگس سابکی چاهشاهی
تاریخ تولد : 1388/05/17
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980153528
نسبت : برادر زاده
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 15 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 45 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه کودک مبلغ 60 هزارتومان می باشد که مبلغ 15 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 45 هزار تومان یارانه دریافتی دارد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

پدر در اثر ایست قلبی فوت کرده و مادر به دلیل ازدواج مجدد فرزند را رها کرده و از دو سالگی سرپرستی کودک بر عهده عمه اش سپرده شده است.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویر قاب شده از امام رضا (ع).

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

سرپرست کودک (عمه) در زمینه هنرهای دستی مانند بافتنی و طراحی نفقش و نگار بر روی لباس های بلوچی مهارت دارد.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

پدر کودک در جوانی بر اثر ایست قلبی فوت شده به همین دلیل باعث ایجاد دلهره و نگرانی در کودک شده است. مادر کودک پس از فوت همسرش ازدواج مجدد کرده و سرپرستی وی به عهده عمه خود واگذار شده است. کودک با وجود سن کمی که دارد به خوبی سربار بودن را درک می کند و این مسأله باعث منزوی شدن کودک شده است.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

به دلیل اینکه شغل شوهر سرپرست کودک (عمه) کارگری می باشد و خودشان دو فرزند دیگر داشته و توانایی مالی ندارند، قادر به تأمین هزینه تحصیل کودک یتیم را ندارند.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

کودک یتیم به دلیل از دست دادن پدر و مادر خود دچار افسردگی شده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

با بررسی که صورت گرفته پدر کودک در اثر سکته قلبی فوت شده و مادرش نیز پس از ازدواج مجدد، سرپرستی فرزند خود را به عمه کودک واگذار کرده است. عمه نیزز ازدواج کرده و خود صاحب فرزند می باشد. پدربزرگ کودک پیر و نابینا بوده و مادربزرگش نیز فوت شده است. در حال حاضر عمه کودک سرپرستی ایشان را به همراه پدربزرگ و عمه مجرد و دو فرزند دیگر خود بر عهده دارد. از نظر رفاهی زیر خط فقر و دریک اتاق بدون امکانات مناسب زندگی می کنند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر