الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مریم سرخ قلعه
نسبت با ایتام : مادر بزرگ
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09139492369
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - شهرک امیرالمؤمنین (ع)
نوع مسکن : پدری
توضیحات مسکن :

43 متر مربع.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه : -
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :

-

تاریخ تولد : 1337/12/09
نام همسر : جلال - نام پدر کودکان حمید
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1390/06/20
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف - پدر و مادر هر دو فوت شده اند.

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا ملائی فرد
تاریخ تولد : 1385/08/07
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 3150751251
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم دبستان
علائق، تخصص : -
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه : -


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : پروین ملائی فرد
تاریخ تولد : 1383/01/29
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 3150685621
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : هفتم - معدل 18
علائق، تخصص : -
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه : -


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : مهدی ملائی فرد
تاریخ تولد : 1376/10/06
نسبت : فرزند
تحصیلات : چهارم دبیرستان
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : مجتبی ملائی فرد
تاریخ تولد : 1377/10/15
نسبت : فرزند
تحصیلات : اول راهنمایی
شغل : بیکار


نام و نام خانوادگی : نسرین ملائی فرد
تاریخ تولد : 1380/06/25
نسبت : فرزند
تحصیلات : سوم راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه خانواده کمیته امداد و یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

-

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی, طبیعت
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : نقاشی, سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

هنرهای دستی.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

-

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

سوختگی پا با درصد بالا.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر