الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مریم ناصری
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : خواندن و نوشتن
تلفن همراه : 09136256601
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای ریگ متین
نوع مسکن : سایر
توضیحات مسکن :

مسکن 46 متر مربع.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1355/07/01
نام همسر : منصور پایند
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1394/04/09
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علی پایند
تاریخ تولد : 1385/11/05
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 3411144777
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا پایند
تاریخ تولد : 1390/09/07
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 3411456396
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : بهزیستی     میزان دریافتی : 59 هزارتومان
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : 20 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مبلغ 59 هزارتومان از بهزیستی، مبلغ 80 هزار تومان از کمیته امداد، مبلغ 20 هزار تومان از طرح اکرام دریافتی دارند. مادر خانواده جهت امرار معاش و رفع مایحتاج روزمره در زمین های کشاورزی دیگران به کارگری مشغول می باشد. و درآمد دیگری جهت امرار معاش ندارد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویر امامان ، امام خمینی (ره) و شهیدان.

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

فوت پدر فرزندان.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

به علت فوت سرپرست مشکلات روحی آنها بیشتر است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

خانواده خیلی فقیری هستند و مادر خانواده جهت امرار معاش و رفع مایحتاج روزمره در زمین های کشاورزی دیگران به کارگری مشغول می باشد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر