الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مریم نوابی کهنعلی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09903549236
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای دولاب.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

در یک اتاق30 متری با یک آشپزخانه 20 متری زندگی می کنند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 2023/12/08
نام همسر : احسان
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 2023/12/08
علت و توضیحات فوت همسر : ایست قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : یسنا خرم روزان
تاریخ تولد : //
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980092200
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : علیرضا خرم روزان
تاریخ تولد : //
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980042564
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : عالی -20
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی :

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

185 هزارتومان.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر