الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مریم پالیز کهنعلی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09010913326
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - شهرک دولاب - جنب مدرسه منزل مراد خاکی شمار
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

اتاق 4*3 سیمانی که کف و داخل آن خاکی بوده و یک کپر.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 2024/04/20
نام همسر : مراد
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 2024/04/20
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : حسین خاکی شمار
تاریخ تولد : //
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 690030887
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم دبستان
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 60 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 90 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه مبلغ 90 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 60 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر