الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : معصومه داوند
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : پنجم ابتدایی
تلفن همراه : 09140664191
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - سرتک
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

85 متری

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1354/04/10
نام همسر : نیک بخت ماندگاری
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1385/04/18
علت و توضیحات فوت همسر : سانحه رانندگی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : عبدالحسین ماندگاری
تاریخ تولد : 1386/01/15
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980094432
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : امیر ماندگاری
تاریخ تولد : 1381/08/19
نسبت : برادر
تحصیلات : هفتم
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : شاهرخ ماندگاری
تاریخ تولد : 1376/06/09
نسبت : برادر
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

یارانه و مستمری کمیته امداد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی
توضیحات مربوز به تصاویر :

یک قاب از آیة الکرسی

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

فرزندان خانواده جزء سی قرآن را حفظ کرده اند و بیشتر درگیر امورات معنوی هستند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

پدر و فرزند بزرگ خانواده به نام حسین در اثر تصادف فوت شده اند.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

بیشترین دغدغه مادر خانواده به علت نداشتن سرپرست و فرزند بزرگ، تحصیل فرزندان و ترس از دست دادن دیگر فرزندان بر اثر سوانح می باشد.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مادرخانواده به علت از دست دادن عزیزانش از نظر روحی وضعیت مناسبی ندارد.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

با بررسی که از زندگی این یتیم صورت گرفته است پدر خانواده در اثر تصادف فوت شده است و مادر سرپرستی خانواده را به عهده دارد. بعد از مرگ پدر، پسر ارشد خانواده که نان آور خانواده بوده، ایشان نیز در اثر تصادف فوت شده اند؛ اما هیچ دیه ای بابت مرگ هیچکدام دریافت نکرده اند. مادر خانواده در اثر مرگ فرزند و شوهر دچار بیماری اعصاب و روان و ناراحتی معده شده است.از نظر امکانات رفاهی ظاهر زندگی خوب بود ولی پس از مرگ پسر بزرگ که نان آور خانواده بوده مدت 6 ماه است که مشکلات مالی آنها شروع شده است.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر