الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : معصومه میرزایی خرگوشکی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : -
تلفن همراه : 09136381120
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - تمگران - جنب دبیرستان شهید فلاح تمگران.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

_

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1361/02/05
نام همسر : فهد
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1396/01/27
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : هستی میرزایی چاه باغ
تاریخ تولد : 1390/10/17
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980181394
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : سدنا میرزایی چاه باغ
تاریخ تولد : 1394/08/08
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980259611
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

غیر از یارانه درآمد دیگری ندارند. مادر نیروی شرکتی آموزش و پرورش (آموزگار) است که هر چند ماه (6 ماه یک بار) حقوق ناچیزی دریافت می کند که کفاف زندگی را نمی کند. وضعیت استخدام ایشان هم مشخص نیست و هر لحظه امکان اخراج ایشان وجود دارد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

نیاز فوری به حمایت دارند.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی, طبیعت
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, سابقة حوادث و سوانح خطرناک
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

مادر نیروی شرکتی آموزش و پرورش هستند و امنیت شغلی ندارند، وضعیت استخدام مشخص نیست.

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر