الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : معصومه چمانچی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09392901719
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - چاه مازگی - جنب مسجد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

خانه شبیه یک سرویسی بود که دو اتاق داشت. که تعمیر شده بودند ولی اتاق دیگر و سالن تعمیر نشده بود.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1357/01/01
نام همسر : رضا
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1391/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : مشکل مغزی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : فاطمه نظری کلات
تاریخ تولد : 1384/01/07
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980055402
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمد مهدی نظری کلات
تاریخ تولد : 1385/12/29
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980095617
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : زهرا نظری کلات
تاریخ تولد : 1379/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دهم
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 190 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهانه مبلغ 260 هزار تومان می باشد. 70 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 190 هزار تومان از یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

از منزل خانم معصومه چمانچی بازدید به عمل آمد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر