الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مهری صیاد
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09154827018
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - چاه زهید - جنب مسجد فاطمةالزهرا (س)
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

45 متر. مسکن مهر. فاقد حمام و سرویس بهداشتی.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1344/05/02
نام همسر : پیرداد
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1396/03/03
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهدی بامری نژاد
تاریخ تولد : 1386/06/02
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980101714
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم دبستان
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : محمدحسین بامری نژاد
تاریخ تولد : 1375/03/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


نام و نام خانوادگی : حسین بامری نژاد
تاریخ تولد : 1381/02/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : نهم
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : کرامت بامری نژاد
تاریخ تولد : //
نسبت : فرزند
تحصیلات : سیکل
شغل : بیکار - کار آزاد


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

تنها درآمد خانواده یارانه می باشد.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

نیاز به حمایت هرچه سریع تر.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

پته دوزی و قلاب بافی.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, اشتغال اعضای خانواده, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

بیماری چربی خون و دیابت سرپرست خانواده.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

_

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر