الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : مهناز دستجردی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : دیپلم
تلفن همراه : 09012741082
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - گلدشت علیا.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 45 متری

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1353/01/01
نام همسر : امین
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1391/08/23
علت و توضیحات فوت همسر : -

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زینب چمنی
تاریخ تولد : 1386/02/13
شماره ملی/گذرنامه/کارت : -
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : محمد چمنی
تاریخ تولد : 1371/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : فوق دیپلم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : محمد حسین چمنی
تاریخ تولد : 1375/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : دیپلم
شغل : -


نام و نام خانوادگی : محمد حسن چمنی
تاریخ تولد : 1380/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : محصل
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : بهزیستی     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه خانواده یارانه و هزینه ناچیزی که بهزیستی پرداخت می کند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : خیاطی
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

طبق بررسی انجام شده خانواده مذهبی و خوبی هستند. مادر خانواده قبلاٌ مشغول خیاطی بوده و خرج و مخارج زندگی را تأمین می کرده است.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر