الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : نصرت راسخی پور
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ششم نهضت
تلفن همراه : 09136234697
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای گجک.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

دیوارهای خانه ترک داشته و از لحاظ ایمنی بسیار خطرناک می باشد. هر لحظه امکان ریزش خانه وجود دارد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1355/01/01
نام همسر : اصغر
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1389/01/01
علت و توضیحات فوت همسر : ناراحتی قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمد طاها نارویی
تاریخ تولد : 1386/11/14
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980112562
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : بنیامین نارویی
تاریخ تولد : 1388/07/01
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 3581544911
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : یلدا نارویی
تاریخ تولد : 1379/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : هشتم
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : اشکان نارویی
تاریخ تولد : 1379/01/01
نسبت : فرزند
تحصیلات : نهم
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : نفری 30 هزار تومان در ماه
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه مبلغ 30 هزار تومان به هر کدام از افراد خانواده و مبلغ یارانه می باشد.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

_

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

_

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, مصونیت در برابر تسری آسیب های اجتماعی به خانواده
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

به علت مشکلات مالی پس از فوت همسر که زن دیگری هم داشته هیچ سهم الارثی پرداخت نشده است.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

دیوارهای خانه ترک داشته و از لحاظ ایمنی بسیار خطرناک می باشد. هر لحظه امکان ریزش خانه وجود دارد.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر