الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : پری ناروئی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09138437458
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - بند چاه رضا - شهرک - منزل محمد کرمی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 48 متری دارای دو باب اتاق بلوکی 4*6.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1356/11/05
نام همسر : محمد
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1386/02/24
علت و توضیحات فوت همسر : قتل (درگیری با چاقو)

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : رضا کرمی
تاریخ تولد : 1386/08/30
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980115529
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم دبستان
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : مهرانگیز کرمی
تاریخ تولد : 1377/08/05
نسبت : فرزند
تحصیلات : پیش دانشگاهی
شغل : -


نام و نام خانوادگی : مرصاد کرمی
تاریخ تولد : 1386/09/22
نسبت : فرزند
تحصیلات : هفتم
شغل : -


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : ماهیانه بین 30 -15 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه غیر از یارانه و مستمری کمیته امداد (80 هزار تومان) و ماهیانه طرح اکرام (بین 30 -15 هزار تومان) نداشته و نیروی کار و توان کارکردن ندارند. نیازمند حمایت خیلی فوری هستند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

تخصص خاصی ندارند.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, نزاع و درگیری, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

_

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

_

موارد ناهنجار : بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

یکی از کودکان به نام مهرانگیز مشکل و بیماری زنانه دارد.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

درآمد ماهیانه غیر از یارانه و مستمری کمیته امداد نداشته و نیروی کار و توان کارکردن ندارند. نیازمند حمایت خیلی فوری هستند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر