الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : کبری محمودی نژاد
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09135749455
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - شمس آباد .
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن 120 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1351/05/02
نام همسر : محمد
شغل همسر : آزاد
تاریخ فوت همسر : 1390/07/09
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل محمودی نژاد
تاریخ تولد : 1387/11/13
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980129651
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : اول ابتدایی
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهدیه محمودی نژاد
تاریخ تولد : 1384/12/23
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980074040
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : سوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 125 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

کل درآمد ماهیانه مبلغ 195 هزارتومان می باشد که مبلغ 70 هزار تومان از کمیته امداد و مبلغ 125 هزار تومان یارانه دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

تصویر قاب شده پدر خانواده و تصویر قاب شده از ایام محرم.

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

خانه داری.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, سابقة حوادث و سوانح خطرناک
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

پدر خانواده در اثر تصادف فوت شده و خواهر سرپرست بچه ها دراثر سرطان و مادرش در اثر کهولت سن فوت شده اند.خانواده فقیر و تنهایی هستند و قوم و خویش نزدیکی ندارند.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

بیشترین دغدغه مادر خانواده بخاطر فقر مالی تحصیل و ازدواج فرزندان است.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی, بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

مادر خانواده در اثر فقر مالی دچار بیماری روحی و روانی و بیماری اعصاب و سردرد شدید شده است

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

طبق بررسی به عمل آمده این خانواده، خانواده پرجمعیتی بوده که طی یک سال اتفاقات ناگواری برایشان افتاده است. خاله بچه ها در اثر سرطان فوت شده و بعد از 40 روز مادربزرگ بچه ها و پس از یک سال پدر خانواده در اثر سرطان فوت شده است. پدر خانواده قبل از فوت ازدواج دیگری هم داشته به همین علت سرمایه با ارزشی برای بچه ها تعلق نگرفته است. مادر خانواده مجبور به ازدواج زود هنگام فرزندان خود شده تا شاید بار مالی کمتری متحمل شوند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر