الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : کبری پورکرمیان
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09179628049
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - سورگ آباد.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن فاقد حمام و سرویس بهداشتی می باشد. با برگهای درخت نخل حمام درست کرده اند. جهت استحمام آتش درست کرده و آب مورد نیاز را گرم می کنند.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1357/07/01
نام همسر : علی
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1394/12/12
علت و توضیحات فوت همسر : در اثر سرطان

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : نجلا نادر زاده
تاریخ تولد : 1394/09/27
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980261861
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دو ساله
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : نسرین نادرزاده
تاریخ تولد : 1382/07/26
نسبت : خواهر
تحصیلات : معلولیت دارد
شغل : -


نام و نام خانوادگی : بهروز نادرزاده
تاریخ تولد : 1379/09/22
نسبت : برادر
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


نام و نام خانوادگی : سیروس نادرزاده
تاریخ تولد : 1376/05/10
نسبت : برادر
تحصیلات : دیپلم
شغل : بیکار


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : 20 هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

بخاطر گرفتن وام دو میلیونی از کمیته امداد ماهیانه ای دریافت نمی کنند. مبلغ 20 هزار تومان ماهیانه از طرح اکرام دریافتی دارند. جهت امرار معاش به کارگری مشغول هستند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

-

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی, بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

یکی از کودکان دچار معلولیت می باشد که تحت پوشش بهزیستی می باشد.

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

طبق بررسی انجام شده، خانواده با مشکلات فراوانی روبروست. پس از فوت پدر خانواده پسر بزرگتر سرپرست خانواده شده ولی به دلیل نداشتن کارت خدمت بیکار و مجبور به کارگری هستند. یک فرزند معلول دراند که تحت پوشش بهزیستی می باشد. از هیچ نهادی کمکی دریافت نمی کنند. هنگام فوت پدر خانواده جهت خرج مراسم کفن و دفن از اطرافیان پول قرض گرفته اند و برای ادای قرض خود وام دو میلیونی از کمیته امداد دریافت کرده اند که برای بازپرداخت اقساط آن مستمری ماهیانه دریافت نمی کنند.از نظر امکانات رفاهی وضعیت نامساعدی دارند. مسکن فاقد حمام و سرویس بهداشتی می باشد. با برگهای درخت نخل حمام درست کرده و جهت استحمام آتش درست کرده و آب مورد نیاز را گرم می کنند. برای ذخیره آب تانکر نداشته و آب مورد نیاز را در دبه های زیادی نگهداری می کنند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر