الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : کلثوم توپالنیا
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : -
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - چاه رضا.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

-

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1361/07/01
نام همسر : احمد
شغل همسر : جوشکار
تاریخ فوت همسر : 1393/03/31
علت و توضیحات فوت همسر : تصادف

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمدرضا توپالنیا
تاریخ تولد : 1392/08/14
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980215991
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : یسنا توپالنیا
تاریخ تولد : 1386/12/04
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980113313
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرحسین توپالنیا
تاریخ تولد : 1382/09/13
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980034774
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

هیچگونه درآمدی غیر از یارانه و مستمری کمیته امداد ندارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : مذهبی, خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

-

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

-

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, سابقة حوادث و سوانح خطرناک
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

-

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

--

موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

-

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

به غیر از یارانه و مستمری کمیته امداد درآمدی ندارند. نیازمند حمایت فوری هستند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر