الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : کلثوم هوشیاری توریگی
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : بیسواد
تلفن همراه : 09135309186
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - روستای مولان
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

2 باب اتاق 45 متری.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 2024/04/14
نام همسر : مراد نارویی
شغل همسر : کارگر
تاریخ فوت همسر : 1392/05/19
علت و توضیحات فوت همسر : ایست قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : زهرا نارویی
تاریخ تولد : 1384/07/16
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980059701
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : پنجم - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر : 2
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : ارزنده نارویی
تاریخ تولد : 1374/04/13
نسبت : خواهر
تحصیلات : دیپلم
شغل : محصل


نام و نام خانوادگی : محمد یونس نارویی
تاریخ تولد : //
نسبت : برادر
تحصیلات : هفتم
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : -
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

فقط یارانه

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر