الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : کلثوم چکین
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایران
تحصیلات : ابتدایی
تلفن همراه : 09364328966
تلفن ثابت : -
آدرس محل سکونت : کرمان - شهرستان قلعه گنج - روستای چهل منی.
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

مسکن ساخت کمیته امداد.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1363/07/02
نام همسر : حسین
شغل همسر : -
تاریخ فوت همسر : 1393/02/03
علت و توضیحات فوت همسر : بیماری قلبی

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : محمدجواد پیربیان
تاریخ تولد : 1385/09/09
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980085018
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : چهارم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : مهلا پیربیان
تاریخ تولد : 1393/09/29
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980241230
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : -
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : مریم پیربیان
تاریخ تولد : 1382/05/18
نسبت : فرزند
تحصیلات : دوم راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد      میزان دریافتی : 70 هزار تومان
نام نهاد : طرح اکرام     میزان دریافتی : مبلغ 20 هزار تومان هر دو سه ماه یکبار
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : -

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهیانه از طریق یارانه و کمیته امداد (70 هزار تومان) می باشد که مدت زیادی است کمکی دریافت نکرده اند.

سطح معیشت : خیلی فقیر
توضیحات :

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل : خانوادگی
توضیحات مربوز به تصاویر :

_

در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ : حفظ قرآن, سایر
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :

دختر بزرگ خانواده مشغول حفظ جزء 30 قرآن کریم بوده و مادر نیز در بافتن لباس محلی مهارت دارد.

نگرانی های گذشته : فوت عزیزان, بیماری شدید عضوی از خانواده
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :

از دست دادن همسر و بیماری یکی از کودکان به نام محمد جواد که مشکل شنوایی پیدا کرده و کم شنوا شده است.

مهمترین دغدغه آینده : تحصیل فرزندان, ازدواج فرزندان, درمان بیماری, تامین مایحتاج اولیه زندگی
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :

آینده بچه ها و تأمین مایحتاج زندگی دغدغه مادر می باشد.

موارد ناهنجار : مشکلات روحی و روانی, بیماری جسمی
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

_

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

در بازدیدی که انجام شد خانواده در خانه ای که ساخت کمیته امداد می باشد با کمترین امکانات زندگی می کنند. یکی از فرزندان به نام محمد جواد دچار مشکل شنوایی شده و نیاز به درمان دارد. تنها درآمد خانواده یارانه و مستمری کمیته امداد می باشد و از هیچ نهاد دیگری کمکی دریافت نمی کنند.

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر