الف) مشخصات عمومی سرپرست خانواده

نام ونام خانوادگی سرپرست : حوری بازگیر
نسبت با ایتام : مادر
تابعیت : ایرانی
تحصیلات : پنجم ابتدایی
تلفن همراه : 09136245297
تلفن ثابت :
آدرس محل سکونت : کرمان - قلعه گنج - روستای تمگران - چاه میرزا
نوع مسکن : ملکی
توضیحات مسکن :

دو باب اتاق با زیر بنای 45 متر.

میزان کل دریافتی خانوار از موسسه :
خدماتی که از موسسه دریافت کرده اند :
تاریخ تولد : 1361/01/20
نام همسر : اسلام چمنی
شغل همسر : کشاورز
تاریخ فوت همسر : 1396/10/05
علت و توضیحات فوت همسر : در اثر سرطان

ب) افراد تحت سرپرستی زیر 12 سال

تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیرحسن چمنی
تاریخ تولد : 1383/05/03
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980042165
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : ششم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


تصویر کودک :
نام و نام خانوادگی : امیر عباس چمنی
تاریخ تولد : 1387/11/12
شماره ملی/گذرنامه/کارت : 6980129864
نسبت : فرزند
تحصیلات وآخرین معدل : دوم ابتدایی - خیلی خوب
علائق، تخصص :
تعداد خیر :
عضو کلاسهای موسسه هست یا خیر : بله
مقدار ماهانه دریافتی در ماه :


ج) افراد بالای 12 سال خانواده

نام و نام خانوادگی : امیرحسین چمنی
تاریخ تولد : 1380/06/08
نسبت : فرزند
تحصیلات : نهم راهنمایی
شغل : محصل


د) وضعیت معیشتی

نهادهای حمایتی که از آنها کمک دریافت می کنید و میزان آن :
نام نهاد : کمیته امداد     میزان دریافتی : ماهیانه 80 هزار تومان
نام نهاد : یارانه     میزان دریافتی : 180هزار تومان

وضعیت اشتغال و درآمد ماهانه :

درآمد ماهانه 180 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 80 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند.

سطح معیشت : فقیر
توضیحات :

درآمد ماهانه 180 هزار تومان بابت یارانه و مبلغ 80 هزار تومان از کمیته امداد دریافتی دارند. کل این مبلغ صرف خوراک، پوشاک و همچنین مایحتاج زندگی می گردد.

هـ) وضعیت فرهنگی

تصاویر نصب شده در منزل :
توضیحات مربوز به تصاویر :
در چه زمینه های علمی و هنری تخصص دارند؟ :
توضیحات مربوط به تخصص های علمی و فرهنگی :
نگرانی های گذشته :
توضیحات مربوط به نگرانی های گذشته :
مهمترین دغدغه آینده :
توضیحات مربوط به مهمترین دغدغه آینده :
موارد ناهنجار :
توضیحات مربوط به موارد ناهنجار :

و) توضیحات بازرسی

توضیحات بازرسی:

ز) سایر موارد (بارگزاری اسکن مدارک) اسکن فورمهای بازرسی، اسکن مدارک شناسایی و اسناد

س) آلبوم تصاویر