جزوه مهارتهای خودشناسی-کار گروهی – مدیریت خشم-حل اختلاف.این جزوه شامل 28 صفحه است  و مهارتهای مذکور را آموزش می دهد.تمام صفحات جزوه قابل پرینت است