توضیح دو نکته:
1) برای این طرح در دی ماه سال 97 به شکل رسمی فراخوان داده شد ولی موسسه آن را به طور آزمایشی از خرداد 96 شروع کرده بود زیرا برای ما سوالاتی در مورد آینده اجرای این طرح مخصوصا توان خانواده ها در نگهداری بز ها و میزان تلفات وجود داشت.

2) به دلیل اینکه فصل زاد و ولد بز اسفند و فروردین است و قیمتها در این برهه بالا می رود ما صبر کردیم و بعد از افول نسبی قیمتها خرید را انجام دادیم. به همین دلیل ارائه گزارش زمان بر شد.

 

آمار کلی پرورش دام جنوب کرمان

 سال 1396سال 1397سال 1398
تعداد دام خریداری شده6 راس بز / 2 رأس گوسفند11 رأس بز19 رأس بز
تعداد دام متولد شده4 رأس12 رأس7 رأس
تعداد دام تلف شده1 رأس بز2 رأس بز-

 

آمار تفصیلی پرورش دام جنوب کرمان

تعداد و نوع دامقیمت خرید (تومان)تاریخ واگذاریمحل سکونت مددجونام سرپرست و نام یتیمنام مسؤل ایتام منطقهوضعیت سال 96وضعیت سال 97شرح وضعیت نیمه اول 98توضیحات
2 گوسفند600,000خرداد96قلعه گنج – چاهدادخدا - کلاتکدادخدایی/ جشانخانم عبدالله‌پورآبان 96 هردو صاحب بره نر و ماده شدند. بره نر فروخته شد به مبلغ 310 تومان.دوباره یکی بره جدید داره و یکی حامله هست (آذر 97)صاحب دو بره دارند.
1 بز350,000شهریور96قلعه گنج- چهلمنیچکین / ببر بیانخانم اباذرصاحب دو بزغاله نر شده و فروخته اند.صاحب دو بزغاله نر شده.باردار
2 بز1,400,000آذر 96قلعه گنج- تمگرانکرمی/چاکریخانم حیدری-هر دو صاحب یک بزغاله شدند.و آذر ماه مجدد حاملههردو مجدد صاحب بزغاله شدندبزغاله‌های نر را فروخته اند. برغاله ماده بهمراه مادرش صاحب بزغاله شده
1 بز450,000آذر 96قلعه گنج- مارزشناور/ ماری زادهخانم شهدوستتلف شد --
1 بز450,000دی 96قلعه گنج- مرکزیکریمی/رسولیخانم صادقی-مهر 97 صاحب بزغاله شدهتلف شد-
1 بز400,000دی96قلعه گنج - چاهدادخداپورکرمیان/مشیری زادهخانم عبدالله پورصاحب دو بزغاله شدبارداردو بزغاله از این خانواده برای نگهداری خریداری شد.
2 بز1,400,000اردیبهشت 97قلعه گنج - تمگرانکرمی/چاکریخانم حیدری-ماده صاحب دو بزغاله شد. مجدد حاملهمجدد صاحب دو بزغاله شد
2 بز950,00025/1/97قلعه گنج - تمگرانشهدوستی/ چمنیخانم حیدری-سه بزغاله بدنیا آمدههر دو باردار
2 بز750,000خرداد 97قلعه گنج - سرتکآمنه بخرد/ محمدیخانم صمیمیبعد از 6ماه بخاطر نداشتن شرایط نگهداری به خانواده دیگر واگذار شد--؟ بابت نگهداری 6 ماه واریز می‌شود
2 بز750,000خرداد 97قلعه گنج - سرتکفخریه بخرد/ فلاحیخانم صمیمی-باردار نشدههنوز باردار نشده
1 بز460,000April 1, 1997رودبار – مختار آبادکلثوم جهش/ ستایش جهشخانم جاویدان-تلف شد-
2 بز1,500,000آذر 97قلعه گنج - سرتکتوپالنیا/جعفریخانم صمیمییک بز باردار است
2 بز و یک بزغاله3,600,000اردیبهشت98قلعه گنج - تمگرانابراهیمی/بامریخانم حیدری
3 بز400,000اردیبهشت98قلعه گنج - تمگرانخواستگاری/زربخشخانم حیدری
1 بزغاله نر1,400,000اردیبهشت98قلعه گنج - تمگرانفعلا توسط خانم خواستگاری نگهداری می‌شودخانم حیدریمتعلق به موسسه جهت باروری و یا قربانی در آینده
1 بز 1,600,000تیر 98قلعه گنج – تمگران چاه میرزابازگیر/چمنی خرگوشیخانم حیدریچند قلو زا
1 بز1,500,000تیر98قلعه گنج – گلدشتبنی اسدیخانم صادقیباردارسابقه دوقلوزایی داشته
1 بز1,450,000تیر98قلعه گنج – سورگ آبادتوپالنیا/جعفریخانم صادقی--
1 بز1,750,000تیر 98قلعه گنج – سرتکفخریه بخرد/فلاحیخانم صمیمی--بارداربشرط دو قلوزایی خریداری شد.
1 بز1,750,000تیر98قلعه گنج – زرمرادی/ ناروییخانم صادقی--باردار
2 بز2,600,000تیر98قلعه گنج – سورگ آبادمرادی/ ناروییخانم صادقی--
2 بز2,000,000تیر98قلعه گنج - چاهدادخداپورکرمیان/مشیری زادهخانم عبدالله‌پور--بزغاله های متولد شده از بزهای تحویلی به خانواده ایتام تحت پوشش بود که خریداری شد.

 

تصاویر بعضی از دامها