حقوق ماهیانه ايتام در بيستم شهریورماه سال 1394 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در شهریورماه67,965,000 (شصت و هفت میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار) تومان بود که به 1332 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 27 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 16 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (مرداد ماه) اين مبلغ 67,010,000 (شصت و هفت میلیون و ده هزار) تومان بود که به 1321 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

این ماه مبلغ 2,500,000 (دو ميليون و پانصد هزار) تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان  ادامه پرداختها را با موسسه ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه

1) در این ماه یک جهیزیه (شامل: 2 عدد فرش، پنکه، پشتی، اجاق گاز جمعا به مبلغ 2,250,000 تومان) برای یک خانواده تهیه شد و 3 عدد فرش و یک اجاق گاز براي 2 خانواده دیگر تهیه و ارسال گردید که دو خانواده از اینها از خانواده های محترم سادات بودند. تصاویر فاکتور این لوازم در انتهای گزارش خواهد آمد.
2) لوازم التحریر فرشته های کوچک در بیستم شهریور همزمان با پرداخت ماهانه به این عزیزان اهدا گردید که گزارش تصویری آن به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.
3) این ماه تعداد 1000 عدد کیف و تعدادی کفش به طور مجزا بین بچه های کلاسهای مهتاب توزیع گردید که تصاویر آن به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.