گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در تیر ماه که جمعا مبلغ 114,130,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ تیر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در تیر ماه 91,130,000 (نود و یک میلیون و صد و سی هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1275 نفر در قالب 2117 پرونده بود.
» 872 کودک در قالب 1313 پرونده از شهر قم
» 403 کودک در قالب 804 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (خرداد ماه) اين مبلغ ۸۹,۰۲۰,۰۰۰ (هشتاد و نه میلیون و بیست هزار) تومان بود که به 2083 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 46 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 12 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 23,000,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 2,850,000 تومان بابت قربانی دو رأس گوسفند هزینه شد. این قربانی ها در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 1,700,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 30 تیر ماه مبلغ 5,400,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 20 تیر ماه مبلغ 7,700,000 تومان از محل سهم سادات بابت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 31 تیر ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت تهیه بسته های برنج و مرغ و توزیع بین خانواده های نیازمند مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 31 تیر ماه مبلغ 3,000,000 تومان از محل سهم سادات بابت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 31 تیر ماه مبلغ 350,000 تومان بابت توزیع و کمک به خانواده های نیازمند پرداخت شد.

تصویر بسته های برنج و مرغ جهت توزیع بین خانواده های نیازمند مناطق محروم جنوب کرمان

تصویر پرداخت ماهانه در شهر قم

نکته: با انتشار عکس پرداخت ماهانه ایتام در کانال خیریه برای برخی از دوستان سوال پیش آمد که چرا موسسه مبالغ را به شکل حضوری پرداخت می کند و آیا این موضوع مغایر با شأن خانواده ها نیست؟ در پاسخ به این سؤال دلیل پرداخت حضوری ماهانه را بیان می کنیم:

الف) موسسه می خواهد با خانواده ها ارتباط مستمر داشته باشد و به شکل بهتری از وضعیت حقیقی خانواده ها اطلاع کسب کند. همچنین هر چند ماه کتاب یا هدایایی به خانواده ها اهدا و مسابقه سالانه نقاشی موسسه برگزار شده و اطلاع رسانی های لازم در مورد موسسه به خانواده ها انجام می شود.

ب) بسیاری از مددجویان موسسه در شهر قم از ایتام افغانستانی هستند و برخی از آنها امکان دریافت کارت بانکی ندارند. برخی نیز به دلیل بی سوادی مجبورند کارت را به دیگران بدهند و در نظرسنجی که ما از ایتام کردیم بسیاری گفتند کارت بانکی نباشد زیرا یا حساب بانکی نداشتند یا مجبور بودند به دلیل بی سوادی کارت را به دیگران بدهند و نگران بودند مبلغ کامل به دستشان نرسد.