مؤسسه برنامه دارد تا برای  بچه های هر كلاس تقریبا هر سه ماه یكبار اردو برگزار كند. این دفعه نوبت بچه های كلاس اهل كساء الف و ب بود.

مدتی بود بچه ها دوست داشتند به اردو بروند. قرار بر این شد که این برنامه بعد از امتحانات خرداد وقبل از ماه مبارک رمضان انجام شود. بنابراین در روز سه شنبه 26 خرداد به بوستان نرگس رفتیم. تعداد بچه ها 31 نفر بود. از مربیان خانمها فردوسی، خسروی ومختاری نیز حضور داشتند.

بوستان نرگس بوستان زیبایی مخصوص بانوان است و بازی های متنوعی از قبیل ایستگاه دوچرخه، ترامبولی، قصرهای بادی وماشین های سرعتی در آن وجود دارد.

ساعت 8 صبح همه منتظر بودند که مینی بوس از راه برسد، بچه ها خیلی خوشحال بودند بعضی ها می گفتند:  من تا صبح بیدار بودم  و …

بعضی از بچه ها همانند مادرهایشان که به بوستان می روند، یک سبد پر از وسایل مورد نیاز از قبیل فلاسک چای وقند و تنقلات و زیرانداز و… با خود به همراه داشتند. برخی فقط  یک کیف کوچک با خود آورده بودند. تقریبا همه  بچه ها با لباس های مرتب وشیک منتظر بودند تا سوار مینی بوس شوند. هریک از مربیان شاگردان خود را خواندند. گروهی سوار مینی بوس و گروه دیگر سوار ماشین خانم خسروی شدند و گروه دیگر سوار ماشین خانم فردوسی  بودند. همین طور که به طرف  مینی بوس میرفتیم یکی از شاگردان خیلی شلوغ كلاس  را دیدیم که از داخل كوچه  در حالیكه نان خریده بود و با چشمان پر از اشک به ما نگاه میکرد. با تعجب به طرف او رفتیم و گفتیم چرا شما حاضر نیستید؟ جوابی نداد و اشک هایش بیشتر شد و به راه خود ادامه داد. یکی از بچه ها که اطلاع داشت گفت مادرش قبول نمیکند به اردو بیاید، باید برای اسم نویسی به مدرسه برود.

همه بچه ها با مینی بوس رفتند مگر چهارنفر که به همراه خانم فردوسی قرار شد به منزل آن دانش آموز برویم ومادرش را برای آمدن دخترش به اردو راضی کنیم وبعد از صحبت با مادر همگی راهی بوستان نرگس شدیم.

بچه ها در بوستان به صورت گروهی زیرانداز انداخته و نشستند. مشغول خوردن چای و تنقلات شدند و وسایلی را که آورده بودند به یكدیگر نشان می دادند.

بعد از مدتی 25 نفر ازبچه ها  به همراه خانم فردوسی به طرف ایستگاه دوچرخه  رفتند و هرکدام نوبتی به مدت 10 دقیقه دوچرخه سواری كردند. بعد از آن نیز تا ساعت  2 ظهر مشغول  والیبال، وسطی ، تاب و سرسره  شدند.

ساعت 2 همگی حاضر شدیم تا در كنار هم ناهار را میل كنیم. جایتان خالی قرمه سبزی اعلا! آنهم در جمع بچه ها و دوستان. خیلی خوش گذشت.

ساعت 4 بعدازظهر به عنوان حسن ختام اردو بستنی میل كردیم و سپس آماده شدیم تا به خانه برگردیم. روز خوبی بود و از خانم فردوسی و مربیان عزیزمون خانمها مختاری و خسروی تشكر می كنیم.