حقوق ماهیانه ايتام در بيستم خردادماه سال 1394 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در اردیبهشت ماه 65,494,000 (شصت و پنج میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار) تومان بود که به 1259 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 21 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 10 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت  ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (اردیبهشت ماه) اين مبلغ 65,364,000 (شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار) تومان بود که به 1248 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه

1) تعداد یک عدد گوسفند از طرف یکی از خیرین قربانی گردید و گوشت آن بین خانواده های نیازمند توزیع گردید.

2) در این ماه دو عنوان کتاب (مجموعا 158 جلد) برای فرشته های کوچک اهدا گردید که تصاویر این کتب را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

به اشتراک بگذارید