حقوق ماهیانه ايتام در بيستم اردیبهشت ماه سال 1394 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در اردیبهشت ماه 65,364,000 (شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار) تومان بود که به 1248 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 26 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 14 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت  ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (فروردین ماه) اين مبلغ 65,454,000 (شصت و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار) تومان بود که به 1236نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه
به اطلاع دوستان می رساند که تمام مراحل تولید انیمیشن بابا به کارگردانی بهرام عظيمي به پایان رسید. جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به این انیمیشن زیبا به این آدرس ( کلیک کنید) مراجعه کنید.

به اشتراک بگذارید