گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در شهریور ماه که جمعا مبلغ 173,441,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ شهریور ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در شهریور ماه 96,450,000 (نود و شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان بود. تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1277 نفر در قالب 2142 پرونده بود.
» 874 کودک در قالب 1331 پرونده از شهر قم
» ۴۰۳ کودک در قالب 811 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (مرداد ماه) اين مبلغ ۱۰۸,۵۲۰,۰۰۰ (یکصد و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان بود که به 2163 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 17 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 11 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

ب) طرح تهیه لوازم التحریر
امسال نیز طبق سنوات گذشته طرح مشارکتی بوی ماه مهر (تهیه لوازم التحریر ایتام) اجرا شد و  مبلغ 29,992,000 تومان جهت تهیه بسته های متنوع رده ی ابتدایی و راهنمایی هزینه شد. جهت مشاهده گزارش تصویری اهدای لوازم التحریر در طرح بوی ماه مهر امسال کلیک کنید.

 

ج) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 46,999,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 16,000,000 تومان بابت قربانی 8 رأس گوسفند هزینه شد که این قربانی ها در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 1,199,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 10 شهریور ماه مبلغ 2,370,000 تومان بابت کمک هزینه درمان و عمل جراحی یک خانواده نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 10 شهریور ماه مبلغ 830,000 تومان از محل سهم سادات به خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 21 شهریور ماه مبلغ 14,300,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 25 شهریور ماه مبلغ 4,500,000 تومان بابت کمک هزینه ساخت منزل یکی از خانواده های عضو موسسه در جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 31 شهریور ماه مبلغ 3,500,000 تومان بابت کمک هزینه خرید جهیزیه برای یکی از خانواده های جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 31 شهریور ماه مبلغ 1,500,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 31 شهریور ماه مبلغ 2,800,000 تومان از محل سهم سادات جهت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.

 

 

تصاویر اهدای لوازم التحریر و فاکتورها

 

 

تصاویر بعضی از قربانی های انجام شده در جنوب کرمان

 

 

تصاویر بعضی از بزهای پرورشی و قراردادها