حقوق ماهیانه ايتام در بيستم اسفند ماه سال 1393 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در اسفند ماه67,790,000 (شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار) تومان بود که به 1225 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 18 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 16 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت  ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (بهمن ماه) اين مبلغ 64,829,000 (شصت و چهار میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار) تومان بود که به 1223 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.

این ماه مبلغ 4,500,000 (چهار میلیون و پانصد هزار) تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد. اغلب این کسری از طریق سهم امام (وجوهات) خیرین پرداخت گردید.از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان  ادامه پرداختها را با موسسه ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 اخبار این ماه
1-جوايز مسابقه نقاشي ايتام اهدا گرديد.در اين مسابقه 5 نفر با نظرسنجي اينترنتي  انتخاب شدند و به نفر اول بن خريد معادل 270 هزار تومان بعلاوه يك لباس و نفر دوم تا پنجم هر كدام بن خريد به مبلغ 170هزار تومان بعلاوه لباس اهدا گرديد.

2-طرح عيدي براي همه نيز براي فرشته هاي كوچك برگزار شد .در طرح امسال مبلغ 45,500,000 تومان بن به كودكان اهدا گرديد.از اين مبلع 22,500,000تومان را شركت حصين در قالب كارتهاي هديه فروشگاه رفاه براي كودكان اهدا نمود. گزارش تصويري بهمراه قرار داد ان بزودي در سايت منتشر مي گردد.

3- تعداد 4 عدد گوسفند از طرف خیرین قربانی گردید و گوشت آن بین خانواده های نیازمند توزیع گردید.

4- ضمن تشکر و قدردانی از شرکتهای حصین ، سینا پی سازه ، گروه صنعتی و معدنی کانسار پروژه و تمام عزیزانی که در چاپ تقویم رومیزی طرح موسسه کمک کردند به اطلاع می رساند حدود 4000 تقویم سفارش و چاپ شد و برای خیرین عزیز ارسال گردید.

5- در این ماه 2 عدد بخاری براي دو خانواده تهیه و  ارسال گردید. همچنین یک فقره جهیزیه شامل کالاهای اساسی به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان تهیه و برای خانواده منظور ارسال گردید.