اولين بار پيشنهاد اين ديدار از سمت من به پسرم و خواهرش داده شد. فكر نميكردم؛ اما استقبال آنان باعث اشتياق و انگيزه بيشتر من براي ايجاد فرصت اين ديدار و گردش يك روزه در تهران بود.
اين ديدار روز 25 شهريورماه سال جاري اتفاق افتاد. البته اولين تفريح ما در قم بود. اما يك روز گردش در تهران پيشنهاد جذاب تري بود.
گردش يك روزه رو با يك صبحانه حسابي شروع كرديم. جاي شما خالي حليم و عدسي در كنار صحبت در رستوران در خيابان ستارخان تهران شروع خاطره‌اي ماندگار بود. دور اون ميز تصميم گرفتيم كه امروز رو در كنار هم شاد و خوب و بدون تعارف بگذرونيم.

خريد يك دست لباس خوب و برازنده، قبل از رفتن به گردش، ايده جالبي بود كه پسرم رو خوشحال كرد. با يك تيپ حسابي اماده رفتن به تفريحي شديم كه بچه‌ها تا دو دقيقه قبل از رسيدن به اونجا ازش بيخبر بودن. از توي اتوبان حكيم كه رد ميشديم بچه ها از ديدن برج ميلاد لذت ميبردند و عكس مينداختند اما بيخبر بودند از اينكه قراره اين فضا رو از نزديك ببينند. ديدن برج ميلاد از نزديك سورپرايز حسابي بود.
بچه ها كلي لذت بردند. به خودم هم بيشتر از اونها خوش ميگذشت با اينكه بار سوم و چهارم بود كه اونجا رو ميديم اما در كنار بچه ها حسي متفاوت بود. از اينكه اونها خوشحال بودن منم شاد بودم.

لبخند رضايتبخش بچه ها از بالاي برج ميلاد در ارتفاع 280 متري وقتي كه عباس دنبال ورزشگاه آزادي ميگشت، لذتي وصف نشدني بود. از اينكه تونستي خيلي كوچك آرزوي كوچك يك نفر رو برآورده كني.

بعد از برج ميلاد، رفتيم بوستان گفتگو، شنيده بودم كه نمايشگاه لوازم و التحرير افتتاح شده. براي هر سه تامون تجربه خوبي بود. كلي لذت برديم. هم خوراكي خورديم و هم غرفه ها رو ديديم. البته مناعت طبع بچه ها اجازه نداد كه خيلي به اختيار خودشون خريد كنيم. اما به اصرار از بابت يادگاري خريد كردند.
روز به نيمه رسيده بود. حدود ساعت 14 به اتفاق كودك كوچك من، براي صرف ناهار به يك رستوران خوب رفتيم. كلي خنديديم و خورديم و كيف كرديم.

اما بچه ها از من يه خواسته داشتند كه اتمام سفرمون رو به اون اختصاص داديم و اون هم تفريح در يك شهربازي بود. علي رغم اينكه سن و سال هر سه تامون به جز دختر كوچكم به بازي در شهربازي قد نميداد. اما واقعا لذت بخش بود. عباس بازي هاي سه بعدي رو تجربه كرد كه از نگاهش لذت بردن رو ميشد احساس كرد.

اگرچه سفرمون كوتاه و يك روزه بود اما لذت بخش بود. تونستيم كنار هم خوش باشيم. هم اونا به من حس خوب رو القا كردند و هم شايد من به اونها. وقتي كنار هم باشيم ميتونيم عادي ترين چيزها رو به بهترين چيزها تبديل كنيم.