حقوق ماهیانه ايتام در بيستم بهمن ماه سال 1393 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در بهمن ماه64,829,000 (شصت و چهار میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار) تومان بود که به 1223 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 49 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 12 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت  ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (دی ماه) اين مبلغ62,884,000 (شصت و دو میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار) تومان بود که به 1186 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 اخبار این ماه
الف) ماه قبل اطلاعیه مسابقه نقاشی اعلام شد و این ماه نقاشی های کودکان بدست موسسه رسید. تمامی بچه هایی که در مسابقه نقاشی شرکت کرده اند جوایزی از موسسه دریافت خواهند کرد. طبق سال گذشته دوستان می توانند مبالغ مد نظر خود را جهت طرح عیدی بچه ها به حساب 3449344934 بانک ملت با شماره کارت 6104337770021002 به نام خیریه مهر امام هادی (ع) واریز و شرح آنرا به سامانه 50002300 ارسال نمایند. همچنین می توانید از طریق درگاه اینترنتی سایت واریز خود را به این منظور انجام و شرح آن را در توضیحات بنویسید.
بزودی نقاشی های برتر در سایت نمایش داده خواهد شد و از طریق نظرسنجی خیرین ,5 نقاشی به عنوان برندگاه  ویژه جوایز ارزنده ای دریافت خواهند کرد.

ب) در این ماه   2 عدد یخچال و 3 عدد بخاری براي برخي از خانواده ها تهیه و  ارسال گردید.

ج) همچنین در این ماه چهار عنوان کتاب (مجموعا 700 جلد) برای فرشته های کوچک اهدا گردید که شرح آن به قرار زیر است:

به اشتراک بگذارید