حقوق ماهیانه ايتام در بيستم مهرماه  سال 1393 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در مهرماه58,300,000 (پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار) تومان بود که به 1173 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 9 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 31 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت  ایتام خود را تمدید نکردند.

 

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (شهریور ماه) اين مبلغ 59,085,000 (پنجاه و نه میلیون و هشتاد و پنج هزار تومان) بود که در ميان 1195 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.

همچنین این ماه مبلغ یک میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد. اغلب این کسری از طریق سهم امام (وجوهات) خیرین پرداخت گردید.از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان  ادامه پرداختها را با موسسه ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

1-به مناسبت عید سعید قربان 7 گوسفند از طریق خیرین برای نیازمندان اهدا گردید.این گوسفندان در صبح عید قربان,ذبح و برای خانواده ها اهدا ولیست توزیع ان برای بانیان ان ایمیل گردید.

2-همچنین در مهر ماه شش عنوان کتاب (مجموعا 540 جلد) برای فرشته های کوچک اهدا گردید:

در صورت تمایل به تهیه این کتاب ها برای کودکان خود از این لینک پیگیر شوید…

به اشتراک بگذارید