حقوق ماهیانه ايتام در بيستم مرداد ماه  سال 1393 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در مرداد ماه(61,809,000) شصت و یک میلیون و هشتصد و نه هزارتومان بود که به 1204 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 50 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 9 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت  ایتام خود را تمدید نکردند.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (تیر ماه) اين مبلغ 65,669,000 (شصت و پنج میلیون و ششصد و شصت و نه هزارتومان) بود که در ميان 1163 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.
دو خبر:
الف:این ماه مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد.البته در دو ماه گذشته هیچ کسری ایجاد نشده بود.بخش مهم این کسری از طریق سهم امام (وجوهات)خیرین پرداخت گردید.
ب:به یاری خداوند متعال فروشگاه اینترنتی مؤسسه به نام ماه شاپ راه اندازی شد که محصولات آن کتب کودک و محصولات دستی خانواده ایتام می باشد. عزیزان می توانند برای بازدید از فروشگاه به لینک زیر مراجعه کنند.

www.maahshop.com

به اشتراک بگذارید