بسمه تعالی

مدتی بود که مبالغی از خیرین برای خرید بزهای پرورشی در دستمان بود ولی به دلیل سیل در منطقه  بز مناسب کمیاب و قیمتها نیز بالاتر رفته بود. شبی یکی از دوستان زنگ زد و گفت یکی از دوستان که  معلم قراردادی آموزش و پرورش است گله ای کوچک دارد و من بزهایش را دیده ام که نژاد خوبی دارند. ایشان به دلیل بیماری  امکان ادامه نگهداری از گله را ندارد و اگر همه را یکجا بخریم با تخفیف خیلی خوبی حاضر است بفروشد. همه دوستان (هشت نفر از اهالی بومی که در خرید بزها و تکثیرشان نظارت دارند) موافقت کردند که این گله خریداری شود. قرار شد که 20 میلیون تومان نقد 10  میلیون تومان هم یک ماه بعد پرداخت شود که با چانه زنی دوستان و نیت خیر فروشنده یک میلیون تخفیف گرفته شد.

این گله شامل 13 بز بالغ ماده (8 تای آن حامله ) و همچنین 7 بز گیسه (بزی که ماده و جوان است و هنوز باردار نشده ولی وقت خانه بخت آن است) و 4 کهره (بزغاله) است و جمعا 29 میلیون تومان خریداری شد.

تا کنون بزهای موسسه در شهرستان قلعه گنج توزیع شده بود و قرار بود این بزها  در شهرستانهایی غیر از قلعه گنج توزیع شود. خرید بزها از روستای تمگران در توابع قلعه گنج انجام شد. به دلیل اینکه دزدی دام در آن مناطق زیاد است  نمی شود دام را به شهرستانهای دیگر منتقل کرد از این رو ما  از دفتر امام جمعه نامه گرفتیم و بزها را به شهرستانهای دیگر منتقل کردیم.

با کرایه چند وانت دام ها به شرح ذیل توزیع گردید:
برای یک خانواده در روستای سولان 2 بز بالغ و 1 گیسه اهدا شد
برای یک خانواده در بویینگ 2 بز باغل و 2 کهره اهدا شد
برای دو خانواده در رودبار جنوب  5 بز بالغ اهدا شد
برای دو خانواده در زهکلوت  4 بز بالغ و 2  کهره اهدا شد
برای دو خانواده در قلعه گنج نیز 6 گیسه اهدا شد(چون گیسه حساس است تصمیم گرفتیم آنها را منتقل نکنیم تا خطر بیماری یا مرگ آنها را تهدید نکند)