حقوق ماهیانه ايتام در بيستم خرداد ماه  سال 1393 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در خرداد(60,620,000) شصت میلیون و ششصد و بیست هزارتومان بود که به 1133 نفر از اين فرشته گان کوچک تقدیم گرديد.این ماه تعداد 15 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 22 نفر از خیرین عزیز نیز پرونده کودک خود را واگذار و کفالت  ایتام خود را تمدید نکردند.

 

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (اردیبهشت ماه) اين مبلغ 70,850,000 (هفتاد میلیون وهشت صد و پنجاه هزار تومان) بود که در ميان 1140 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند. دوستانی هم که  امکان ادامه همکاری با موسسه را ندارند نیز از طریق همین شماره پیامک به ما اطلاع دهند تا کودکشان به خیرین دیگر واگذار شود.

دو خبر:
الف:با کمک دوستان در این ماه, هفت نفر از بانوان مسن که دارای سرپرست نیستند و به لحاظ مالی در شرایط نا مطلوبی قرار دارند مورد حمایت  ماهانه موسسه قرار گرفتند.در این طرح برای این بانوان نیز مانند کودکان پرونده تشکیل شد و برای هر کدام بشکل ماهیانه حقوقی در نظر گرفته شده است.در حال حاضر هشت نفر  جدید از این بانوان مسن به موسسه مراجعه نموده اند که در صورتی که دوستان تمایل به حمایت مالی و پرداخت ماهانه برای این عزیزان دارند فرم تکفل ایتام در وبسایت موسسه را تکمیل و در بخش توضیحات قید کنند:تکفل بانوان مسن

ب:این ماه مبلغ یک میلیون و چهرصد هزار تومان در حساب ایتام کسری ایجاد شد.انشالله تمامی دوستان در پرداخت های خود دقت لازم را مبذول دارند

 

به اشتراک بگذارید