بدین وسیله از متکفلین محترم ایتام موسسه مهر امام هادی ع دعوت می شود که در قالب نامه ای,حرفهای خود را برای ایتام بنویسند.نامه ها می تواند خطاب به یتیم خودشان و یا برای کل ایتام باشد.موسسه متعهد می شود در صورتی که تعداد نامه ها  ی مطلوب به 14 عدد برسد آنها را جمع آوری و در قالب جزوه ای زیبا به تعداد 400 عدد چاپ و به ایتام اهدا نماید.سعی شود نامه ها بین یک الی دو صفحه A4 باشد.به یاد داشته باشیم طولانی بودن نامه خواننده آن را خسته می کند.

دوستان عزیز نامه خود را به mehr.imamhadi@gmail.com  و یا  info@imamhadi.com ارسال نمایند.
اهداف موسسه از این فراخوان:

الف: از قدیم نوشتن نامه از پدر برای فرزند مرسوم بوده است و از نمونه های آن  نامه  حضرت امام علی ع برای فرزندش امام حسن ع  و یا نامه جواهر لعل نهرو برای  دخترش(بعدا با نام تاریخ جهان به چاپ رسید) و یا همین اواخر نامه خوزه مورینیو برای پسرش که در برخی نشریات به چاپ رسید.این نامه ها بلحاظ تربیتی و عاطفی هم برای فرزند و هم برای جامعه بسیار آموزنده و سرشار از عواطف انسانی است.
ب: اغلب موسسات خیریه به کودکان تحت پوشش خود می گویند که نامه برای خیرین بنویسند.محتوای اغلب این نامه ها هم شامل بیان سختی های زندگی کودک و یا احیانا بیان نیازمندی های خانواده ایشان است.یکی از اهداف ما از این فراخوان این است که بیان کنیم نیازمند واقعی در این فرایند  خیرین هستند و در حقیقت دوستان  موسسه با این اقدام امید به آمرزش و رحمت الهی و تقویت روح انسانی در خود و خانواده شان دارند.

 

ج: با نوشتن این نامه ها حس خوبی  بین خیرین و کودکان ایجاد می شود.مطمینا وقتی کودکان این نامه را ببیند حس می کنند افراد بسیاری در جامعه هستند که آنها را قلبا دوست دارند.افرادی که مانند بابا لنگ دراز در رمان جین وبستر دیده نمی شوند ولی سایه ایشان و حمایتشان بالای سر کودکان است.

 

به اشتراک بگذارید