در ماه رمضان، ۵۳۳ پرونده از کودکان یتیم، تحت حمایت خیرین جدید قرار گرفتند و ماهیانه خود را دریافت نمودند.
ماه رمضان امسال جهش بزرگی در موسسه رخ داد. تا کنون اغلب خیرینی که به موسسه اضافه می شدند توسط خیرین قبلی به ما می پیوستند.
(بطور مثال، مهدی که یکسال است با موسسه همکاری دارد، سیاوش پسرخاله اش را با ما آشنا می کند)؛
ولی امسال با کمک پیچ اینستاگرامی کوک مگ(با ۴/۵ فالور) و وبسایت خبری تحلیلی عصر ایران، ۶۰۰ نفر در سامانه ما (با ارسال عدد ۳ به ۵۰۰۰۲۳۰۰) ثبت نام کردند که البته این فرایند تا کنون ولی با حجم پایین تر ادامه دارد.
آن چیزی که در این بین برای ما اهمیت دارد، این است که دوستان جدیدی به جمع خانواده ما پیوستند و به این واسطه در آینده نزدیک، سرمایه های انسانی موسسه افزایش قابل توجهی خواهد داشت

از همه دوستان و عزیزانی که در این مسیر همراه ما بوده و حامی فرشته‌ها شدند، بسیار سپاسگزاریم. قدردان وجود پر مهرتان هستیم.