همه ما به عزیزانمون یا کسانی که برایمان مهم هستند هدایایی می دهیم.
گاهی این هدایا برای تحکیم روابط عاطفی و گاهی برای تحکیم روابط شغلی هستند.
مثلاً برخی از دوستان، در روز پدر، برای پدرشان حمایت یکساله از کودکی که پدر ندارد را بر عهده گرفتند و پرونده آن کودک را به پدرشان هدیه دادند.
در همین راستا شرکت صنایع سیلیکون آراز، حمایت یکساله از ۱۵ کودک را در روز عید فطر برعهده گرفت و مبلغ آن را به حساب موسسه واریز نمودند تا برای سه نفر از همکارانشان هدیه دهند.
این رسم خیلی خوبی هست و می تواند جدا از کمک به نیازمندان، فضای صمیمیت صادقانه را بین خیلی از افراد افزایش دهد.