هر سال نزدیکای عید نوروز مسابقه نقاشی برای فرشته های موسسه برگزار می شود. برای همه شرکت کننده های مسابقه جوایزی به رسم عیدی اهدا می گردد. ولی تعدادی از  نقاشی ها هم به عنوان آثار ممتاز شناخته شده و جوایز  ویژه ای دریافت می کنند. امسال برندگان مسابقه را شما  انتخاب کنید. به 5 نقاشی که بیشتر آراء را بیاورد جایزه ویژه اهدا خواهد شد. شماره نقاشی را در بخش نظرسنجی (ستون سمت چپ) انتخاب کنید. توجه داشته باشید هر شرکت کننده تنها یکبار می تواند در این نظرسنجی شرکت کند.همچنین در انتخاب نقاشی ها خلاقیت ,سن کودک و هنر رنگ آمیزی را نظر قرار دهید. لطفا شماره نقاشی مورد نظر خود را در قسمت مخصوص نظرسنجی انتخاب کنید.

به اشتراک بگذارید