کودکانی که در نبود پدرشون هر کاری که براشون انجام بدیم جا داره.
بعضی وقتها به ساده‌ترین شکل ممکن میشه لبخند رو روی لبشون نشوند و حال دلشون رو خوب کرد.
برای همین تصمیم گرفتیم باهم بریم به تئاتر شاد بالتازار. کنارشون بودیم و با هر لبخندشون ذوق کردیم.