آب و هوای این مناطق بسیار گرم و طاقت فرساست؛ به همین علت داشتن کولرگازی جزو مایحتاج اولیه زندگی در این مناطق است. نیازی که تعدادی از خانواده‌های کودکان در آن شرایط آب و هوایی بسیار سخت، در منزل خود از آن محروم هستند.

روش‌های مشارکت:

شماره کارت بنام موسسه خیریه مهر امام هادی:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۲۱۰۰۲
کد دستوری #2930*780*
شماره شبا:
IR۷۹ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۳۴۴۹ ۳۴۴۹ ۳۴
پرداخت آنلاین:
https://imamhadi.com/payment