طی فراخوانی که اعلام شد؛ به لطف خدا و همت شما عزیزان، مبلغ ۴۴ میلیون تومان، جهت خرید ۴ دستگاه کولر گازی تأمین و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ در منزل خانواده‌های ایتام نصب و راه اندازی گردید.
(یکی از این خانواده‌ها سه کودک با بیماری ژنتیکی در منزل دارند).
 کولرهای خریداری شده با همکاری خیریه بنیاد صدر تهیه گردید که مبلغ ۲۴ میلیون تومان آن توسط موسسه و ۲۰ میلیون تومان آن توسط خیریه بنیاد صدر تأمین گردید.

از همه دوستانی که در انجام این کار به ما کمک کرده و ما را همراهی نمودند بسیار سپاسگزاریم.